smaller Font default Font larger Font

SARFAESI SALE NOTICES

SARFAESI SALE NOTICES

Sr Sarfaesi Office Auction Date Notice Details
1 PUNE 15-Apr-2021 Santosh Dhondu Hode
2 PUNE 15-Apr-2021 Prakash Baburao Salunke
3 PUNE 15-Apr-2021 Dagdu Shende
4 PUNE 15-Apr-2021 Amruta Satish Naykinde
5 HANUMANGARH 15-Apr-2021 Sanjeev Kumar
6 SARDAR SHAHAR 15-Apr-2021 Megharam Suthar
7 NOKHA 15-Apr-2021 Kishana
8 ABU ROAD 15-Apr-2021 Chhagan Lal Dharmaji Devda
9 INDORE 16-Apr-2021 Prakash Budana
10 DEWAS 16-Apr-2021 Prahalad Gehlod
11 UJJAIN 16-Apr-2021 Shanti Lal Dhakad
12 UJJAIN 16-Apr-2021 Ramesh Chandra
13 UJJAIN 16-Apr-2021 Pavitra Bai
14 UJJAIN 16-Apr-2021 Moteeram
15 UJJAIN 16-Apr-2021 Jitendra Singh
16 UJJAIN 16-Apr-2021 Ishwar Singh
17 UJJAIN 16-Apr-2021 Ishwar Lal
18 UJJAIN 16-Apr-2021 Baje Singh Chouhan
19 SARDAR SHAHAR 23-Apr-2021 Revant Ram
20 JAIPUR MANSAROWAR 26-Apr-2021 Vinod Kumar Sharma
APPLY FOR LOAN